Zasada działania oczyszczaczy

Produkowane przez naszą firmę urządzenia skutecznie oczyszczają powietrze wykorzystując bezpieczny proces fotokatalizy. Wspomniany proces wraz z wieloetapową filtracją pozwala na skuteczne niszczenie wirusów, bakterii, grzybów oraz pleśni. Dodatkowo usuwane są m.in pyły (PM 2,5 oraz PM 10), lotne związki organiczne (toluen, benzen, siarkowodór) oraz nieprzyjemne zapachy.

Jak to działa?

Zasada działania oczyszczaczy

Wersja PDF (1.54 MB) - Pobierz

English Version PDF (0.42 MB) - Download


Technologie

Fotokataliza Fotosynteza

Fotokataliza to proces chemiczny, który polega na zmianie szybkości lub inicjacji reakcji chemicznej z udziałem światła w obecności fotokatalizatora, powodujący skuteczne unieszkodliwianie wirusów, bakterii, grzybów, pleśni, odorów i lotnych związków organicznych. Jest to proces bardzo zbliżony do fotosyntezy, czyli naturalnego procesu zachodzącego codziennie u wszystkich roślin pod wpływem światła słonecznego. Efektem końcowym procesu fotokatalizy jest nieszkodliwa ilość CO2 i pary wodnej

Jak to działa?

Fotokataliza Fotosynteza

Wersja PDF (1.08 MB) - Pobierz

English Version PDF (0.32 MB) - Download


Spektrum światła

W naszych urządzeniach proces fotokatalizy zachodzi pod wpływem światła lamp UV-A, które jest bezpieczne i nie wytwarza ozonu. Światło UV-A jest mniej szkodliwe niż promieniowanie z pozostałych zakresów. Firma Dytrych prowadzi prace B+R, których efektem jest wzbudzanie fotokatalizy przez światło widzialne (słoneczne) oparte na świetle ledowym

Jak to działa?

Spektrum światła

Wersja PDF (1.44 MB) - Pobierz

English Version PDF (0.48 MB) - Download


Utlenianie fotokatalityczne

Urządzenia wykorzystują opatentowane nanokompozytowe ceramiczne warstwy fotokatalityczne, które dezaktywują oraz rozkładają szkodliwe związki, dzięki czemu nie powstają nowe odpady. Długotrwała aktywność fotokatalizatora oraz jego regenerowalność jest kolejną zaletą stworzonych urządzeń. Podsumowując, proces fotokatalizy jest szybki, ekologiczny i efektywny, dzięki czemu jest to doskonały sposób na utrzymywanie czystego powietrza.

Jak to działa?

Utlenianie katalityczne

Wersja PDF (1.47 MB) - Pobierz

English Version PDF (0.55 MB) - Download


Filtry ceramiczne

Nasze opatentowane ceramiki pokryte są mieszaniną unikatowych, modyfikowanych warstw ditlenku tytanu (TiO2) jednego z najwydajniejszych fotokatalizatorów (zgłoszenie patentowe P.433782).

Ceramiki mają bardzo rozwiniętą strukturę. Jedna ceramika o wymiarach 10x10x2 cm posiada rozwiniętą, aktywną powierzchnię ok. 1000 cm2