Patenty

Patenty krajowe

Dytrych
  1. Sposób otrzymywania nanokompozytów dwutlenku tytanu modyfikowanych metalami, zwłaszcza szlachetnymi i sposób wytwarzania powłoki zawierającej nanokompozyty dwutlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi. P.401568 12-11-2012.

  2. Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki dwutlenku tytanu modyfikowanego metalami zwłaszcza szlachetnymi. P.401627 14-11-2012.

  3. Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych. P.404173 31-05-2013.

  4. Modyfikowane powłoki porowate i urządzenie modułowe do oczyszczania powietrza zawierające modyfikowane powłoki porowate. P.417116 05-05-2016.

Patenty

Patenty międzynarodowe

  1. Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki dwutlenek tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi. PCT/PL2013/050029.

  2. Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów z układu klimatyzacji samochodowej. PCT/PL2014/050008.

  3. Modyfikowane powłoki porowate i urządzenie modułowe do oczyszczania powietrza zawierające modyfikowane powłoki porowate. PCT/PL2017/050024.