Innowacyjna w skali świata technologia fotokatalityczna do przedłużania trwałości owoców, warzyw i kwiatów

Innowacyjna w skali świata technologia fotokatalityczna do przedłużania trwałości owoców, warzyw i kwiatów

Naukowcy na całym świecie próbują zapanować nad tym naturalnym procesem. Efektem tych działań jest przeprowadzenie wielu różnych badań.

Wyniki są jednoznacznie wskazują na fotokatalizę jako najskuteczniejszą metodę pozwalającej opóźnić dojrzewanie owoców, warzyw i kwiatów.

Przy wykorzystaniu odpowiedniego innowacyjnej technologii fotokatlitycznej etylen zostaje zamieniony w dwutlenek węgla i wodę a bakterie, grzyby i pleśnie zostają zdekontaminowane.

Technologia fotokatalityczna do przedłużania trwałości owoców, warzyw i kwiatów
Badania

Wyniki badań pilotażowych wpływu procesu fotokatalizy na jakość owoców i warzyw warunkach przechowalnictwa

Niższa aktywność peroksydazy w materiale przechowywanym w atmosferze poddanej fotokatalizie względem prób kontrolnych wskazuje, że pomidory, ziemniaki i jabłka przechowywane w atmosferze poddanej działaniu fotokatalizy doświadczają mniejszego stresu oksydacyjnego, gdyż aktywność peroksydazy uznawana jest jako wiarygodny marker odpowiedzi reakcji na czynniki stresowe.

Wyniki Badań

Wpływ warunków przechowywania na aktywność peroksydazy oznaczanej względem gwajakolu w tkankach owoców i warzyw. Słupki wyrażają średnią wartość z trzech technicznych oznaczeń jednego owocu/warzywa. Mniej = lepiej.

Wpływ warunków przechowywania na zawartość metabolitów specjalistycznych w tkankach owoców i warzyw oraz ich całkowitą zdolność antyoksydacyjną.

Wyniki Badań

    Słupki wyrażają średnią wartość z trzech technicznych oznaczeń jednego owocu/warzywa.
  • A – całkowita zawartość związków fenolowych,
  • B – całkowita zawartość flawonoidów,
  • C – zawartość orto-dihydroksyfenoli,
  • D – zawartość fenylopropanoidów,
  • E – zawartość flawanoli,
  • F – całkowita zdolność antyoksydacyjna mierzona metodą FRAP.
  • Wyższa zawartość = lepiej.

Aktywność peroksydazy uznawana jest za marker reakcji roślin na stres. Im większe natężenie stresu, tym wyższa aktywność peroksydazy. Wzbudzenie jej aktywności powodowane jest nasilonym, negatywnym działaniem czynników środowiska; zatem, im gorsze warunki przechowywania, tym wyższa staje się aktywność peroksydaz.

Biorąc pod uwagę tylko ten marker, na podstawie niniejszego badania można stwierdzić, że przechowywanie pomidorów, ziemniaków i jabłek w warunkach fotokatalizy redukuje intensywność stresu, który działa na ww. warzywa i owoce.

Efekty

Efekty procesu fotokatalizy na jakość owoców i warzyw w warunkach przechowalnictwa

Zdjęcia mikroskopowe tkanek liścia kapusty - porównanie.

Zdjęcia mikroskopowe tkanek liścia kapusty

Zdjęcie nr 1 – aparaty szparkowe otwarte (z fotokatalizą). Turgor rośnie a co za tym idzie wpływa to na jędrność blaszek i brak więdnięcia rośliny.

Zdjęcia mikroskopowe tkanek liścia kapusty

Zdjęcie nr 2 – aparaty szparkowe zamknięte (bez fotokatalizy). Turgor maleje a co za tym idzie, wpływa to więdniecie rośliny.


Zdjęcia truskawek przechowywanych w temperaturze 10 stopni Celsjusza, wilgotności 61 % po 5 dniach.

Truskawki bez ochrony fotokatalitycznej

Zdjęcie nr 1 – truskawki przechowywane bez fotokatalizy.

Truskawki z ochroną fotokatalityczną

Zdjęcie nr 2 – truskawki przechowywane z fotokatalizą


Zdjęcia sałaty przechowywanej w hali sprzedażowej Eurocash w warunkach fotokatalizy po 6 dniach.

Sałata bez ochrony fotokatalitycznej

Zdjęcie nr 1 – sałata przechowywana bez fotokatalizy.

Sałata z ochroną fotokatalityczną

Zdjęcie nr 2 – sałata przechowywana z fotokatalizą

Urządzenie

Urządzenie UDK CoolFresh

Przedstawiamy urządzenie UDK CoolFresh, które zapewnia efektywne stosowanie procesu fotokatalizy w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywych jak owoce, warzywa oraz kwiaty cięte.

UDK CoolFresh

Przykładowe zastosowanie urządzenia UDK CoolFresh w chłodni.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA UDK COOLFRESH

Parametr Jednostki Wartość
Rodzaj Fotokatalityczny oczyszczacz powietrza z układem jonizacji
Pobór energii: W 200
Zasilanie V/Hz 230/50
Pozycja montażu Montaż na ścianie w pozycji pionowej
Wydajność m3/h 150
Waga kg 20
Wymiary mm (SxGxW) 700 x 180 x 800


Zgodnie z badaniami światowych naukowców najskuteczniejszą metodą przechowywania, która opóźnia proces dojrzewania owoców, warzyw i kwiatów jest fotokataliza.


Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.